Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης

ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης είναι μία γυναικεία οργάνωση βάσης με εθελοντικό χαρακτήρα . Το Δίκτυο εργάζεται ώστε να συντονίσει και να εισαγάγει δράσεις γύρω απ’ τα θέματα που αφορούν τις γυναίκες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τα μέλη του παίρνουν μέρος σε εκστρατείες που έχουν ως στόχο να επηρεάσουν την τοπική αλλά και ευρωπαϊκή πολιτική για τα θέματα ισότητας.

Στους στόχους του Δικτύου περιλαμβάνονται: ίσα δικαιώματα και ανθρώπινα δικαιώματα και για τα δύο φύλα, εστιάζοντας κυρίως στην προσωπική και οικονομική ανάπτυξη (ενδυνάμωση-συμμετοχή) των κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών, ιδιαίτερα στο βαθμό που επηρεάζονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης έχει έναν τομέα νεότητας που στοχεύει στη στήριξη της διαφορετικότητας και την ενδυνάμωση των νέων μέσα από σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες.

Από το 1983 το Δίκτυο έχει κατορθώσει να προκαλέσει και να διατηρήσει έντονο ενδιαφέρον ανάμεσα στις γυναίκες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομοθεσία για την ισότητα και την πολιτική για ίσες ευκαιρίες.

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης είναι ιδρυτικό μέλος αρκετών άλλων Ευρωπαϊκών δικτύων, όπως το E.W.L. (European Women’s Lobby) και το ENAR (European Network Against Racism).

 

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:

Παροχή συμβουλών και ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές ισότητας για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δικτύωση ανάμεσα σε γυναικείες ομάδες και οργανώσεις μέσα στην Ε.Ε.
Συνεργασία με διάφορες Ευρωπαϊκές οργανώσεις για κοινές εκστρατείες.
Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων πάνω σε θέματα Ε.Ε. και τις πολιτικές ίσων ευκαιριών στα κράτη-μέλη, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μελέτες κριτικής αξιολόγησης και προγράμματα δράσης σε σχέση με κοινοτικές πολιτικές π.χ. για την κοινωνική ασφάλεια, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας, για την αντιρατσιστική κι αντισεξιστική εκπαίδευση.
Άσκηση πίεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου κ.τ.λ. για πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τις γυναίκες.
Οικοδόμηση ειρήνης και ανάπτυξης. Αντιρατσιστική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έρευνα πάνω στη διαχείριση συγκρούσεων.
Έρευνα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυνατότητα σύστασης γυναικείων συνεταιρισμών και μικρών επιχειρήσεων.
Προγράμματα κατά της βίας για γυναίκες και παιδιά, εκλαμβάνοντας τη βία ως το μεγαλύτερο μέσο παρεμπόδισης της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μελέτες, συνέδρια και διεθνής συνεργασία για την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς της αστυνομίας και την παρακολούθηση των φορέων σχεδιασμού πολιτικής.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης εργάστηκε πάνω στα θέματα των γυναικών και της απασχόλησης, διεκδικώντας νέα κοινοτική νομοθεσία και συνέχισε τη δουλειά σε προηγούμενες αποφάσεις διασκέψεων όπως π.χ. γυναίκες και βία.
Το 1988 οργανώθηκε ένα Δικαστήριο για τη Φτώχια με καταθέσεις γυναικών από όλα τα κράτη-μέλη. Μετά από αυτό το γεγονός ξεκίνησε μια σειρά από διεθνή σεμινάρια σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. Το Δίκτυο συνέβαλε σε ένα κοινό πρόγραμμα με το ENOPF (European Network of One Parent Families), που κατέληξε σε μία αναφορά που παρουσίαζε πώς οι ομάδες αυτοβοήθειας λαϊκής βάσης μπορούν να δρουν με επιτυχία. Αυτή η αναφορά εκδόθηκε ως οδηγός για την τοπική αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ και υποστηρίχθηκε από την Ε.Ε.
Το Δίκτυο συμμετείχε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τις γυναίκες στο Πεκίνο, και διοργάνωσε ένα σεμινάριο για τις γυναίκες, τη φτώχια και τη βία σε συνεργασία με την Ομάδα Κρούσης Γυναικών κατά της Φτώχιας του ΕΑΡΝ (European Anti-Poverty Network).
Το Δίκτυο πήρε μέρος στις προσπάθειες για χάραξη πολιτικής που να στηρίζει τα θέματα ισότητας, εν όψει των διεργασιών για τη σύνταξη της Συνθήκης του Άμστερνταμ.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΡΓΟ

1997 – Ελλάδα. Πρόγραμμα «Αριάδνη»: διεθνές πρόγραμμα σε συνεργασία με την Αστυνομία και διάφορες ΜΚΟ, κατά της βίας στις γυναίκες και κατά της εμπορίας γυναικών και παιδιών.
1997 ως σήμερα – Κατάρτιση αστυνομικών και εκπαιδευόμενων αστυνομικών, καθώς και ενημέρωση σχετικά με το θέμα της βίας κατά των γυναικών.
Συγγραφή υλικού για εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την ενδυνάμωση των ΜΚΟ, και την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία (Το Δίκτυο είναι εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “P.E.E.R.” που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Πειραματικά σεμινάρια σε τρεις πόλεις.
1998-1999. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στη διαχείριση συγκρούσεων στα σχολεία με την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας.
1998 ως σήμερα – Έρευνα και δράσεις πάνω στην εκπαίδευση για την ειρήνη και τη συμφιλίωση σε περιοχές συγκρούσεων (Ισραήλ – Παλαιστίνη – Κύπρος – πρώην Γιουγκοσλαβία).
Διαπίστευση του Δικτύου από την Ελληνική Κυβέρνηση στη διαχείριση του Μορφωτικού Προγράμματος για την Ειρήνη «Νεανικό Φεστιβάλ Olympeace-Εκεχειρία» που στοχεύει στην κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη περιοχών συγκρούσεων, μέσω της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1998. Υλοποιείται στην Ελλάδα με διεθνή υποστήριξη και συνεργασία και συμμετέχουν δεκατρείς κοινότητες. Παρέχει τεχνογνωσία Εκπαίδευσης για την Ειρήνη μέσα από τις Τέχνες και τον Αθλητισμό, με την κατάρτιση δασκάλων, νέων εκπαιδευτών και γονιών, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των φύλων.
2003 – Δημιουργία της Γραμμής Βοήθειας για Θύματα Οικογενειακής Βίας (Γραμμή S.O.S). Η λειτουργία της Γραμμής S.O.S. στηρίζεται σε χορηγίες, με προσωπικό που αποτελείται από επαγγελματίες και εθελοντές από το Δίκτυο, για τη βοήθεια ανθρώπων και των δύο φύλων, συμπεριλαμβάνοντας παιδιά, άτομα της τρίτης ηλικίας, καθώς και ευαίσθητες ομάδες, όπως π.χ. μειονοτικές γυναίκες.
Το Δίκτυο έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης των αντιρατσιστικών οργανώσεων της Ελλάδας που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Αντιρατσιστικό Δίκτυο ( εκλογή για 2η τριετία της πρoέδρου του Δικτύου, στο Δ.Σ. του ENAR) και παρακολουθεί τα ανάλογα θέματα μέσα από πολιτικές παρεμβάσεις και ενημερώσεις, καθώς και με τη σύνταξη ετήσιου απολογισμού των προβλημάτων, των πολιτικών και νόμων, και του έργου των οργανώσεων που συμμετέχουν.
2001-2002 – Πρόγραμμα «Δάφνη». Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατά της βίας στο σπίτι, ειδικά για μετανάστριες και γυναίκες μειονοτικών ομάδων. Εκδόθηκε ένα κείμενο που κυκλοφόρησε κατά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ.
Σεμινάρια σε συνεργασία με οργανώσεις νέων και το EPTO (European Peer Training Organization). Πρόγραμμα επιμόρφωσης στο πλαίσιο δικτύωσης νέων κατά της βίας σε τουλάχιστον τρεις πόλεις της χώρας το 2003, με τη συμπαράσταση της Γ.Γ.Νέας Γενιάς.
Σεμινάρια σε συνεργασία με τη ΜΚΟ “Ανοιχτοί Ορίζοντες” για επιμόρφωση εκπαιδευτικών της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με την πεποίθηση ότι το πνεύμα του Ολυμπισμού πρέπει να είναι βασισμένο στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Δύο σεμινάρια για νέους από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, σε συνεργασία με το IWA (Institute of World Affairs), με πρόσκληση του Ιδρύματος «Ανδρέας Παπανδρέου» και το Πανεπιστήμιο του Ναγκέβ.
Δεκαήμερο σεμινάριο πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαχείριση συγκρούσεων σε συνεργασία με το Διαπολιτισμικό Κέντρο Κύπρου. Πραγματοποιήθηκε σε τρεις πόλεις της Κύπρου και πήραν μέρος 45 εκπαιδευτικοί, μέλη της Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής κοινότητας. Προγραμματίζονται συνεχιζόμενες δράσεις όλο το 2003.
Συμμετοχή στο Συμπόσιο για τη Βιοηθική που διοργάνωσε η Μ.Κ.Ο. «Ανοιχτοί Ορίζοντες» με τίτλο «Η Πρόκληση της Βιοτεχνολογίας: Κοινωνικές και Ηθικές Προεκτάσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία του Μέλλοντος», στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 2002 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Δίκτυο έχει εκφράσει και στο παρελθόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ενδιαφέρον και τις απόψεις του για θέματα όπως το πατεντάρισμα του ανθρώπινου γονιδιώματος από ιδιωτικές εταιρείες, θέματα ηθικής πάνω σε εφαρμογές βιοτεχνολογίας στην ανθρώπινη αναπαραγωγή.
Συνεργασία για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν το Δίκτυο, σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για μια πιο δημοκρατική Ευρώπη με ενεργούς και συνειδητούς πολίτες, για την ανάγκη ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων, και για τη συμμετοχή και πρόσβαση όλων των πολιτών, χωρίς διακρίσεις, στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση.
Πρόγραμμα στηριζόμενο στην Τέχνη και τον αθλητισμό με τίτλο ‘Διάλογοι Φιλίας’ το 2005, μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εκπαιδευτικών και μαθητών από την Λέσβο και το Δικελί.
2004-2005 Πλαισίωση των γραμμών ΣΟΣ με χώρους φιλοξενίας και επαγγελματικής/κοινωνικής στήριξης θυμάτων βίας και αποκλεισμού. Από το 2006-2008 συμμετοχή σε δυο προγράμματα Equal για στήριξη θυμάτων και στήριξη οικογένειας.
2002- 2008 συμμετοχή σε προγράμματα σχολείων και εθελοντικών οργανώσεων για την επιμόρφωση για την διαχείριση συγκρούσεων και εκπαίδευση για την ειρήνη βασισμένες στην τεχνογνωσία του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης, στην Κύπρο, για όλες τις κοινότητες βορρά και νότου.
Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας, στην Ελλάδα, στις ΗΠΑ, Ουκρανία, Λισσαβόνα, Κύπρο, κι αλλού. Ανάπτυξη και δημοσίευση, καθώς κι ευρύτατη δημοσιοποίηση σε συνέδρια με την συνεργασία πολλών φορέων πανελλαδικά, τεχνογνωσίας με την συνεργασία ψυχιάτρου, ψυχολόγων και εκπαιδευτικών πάνω στην μακρόχρονη στήριξη γυναικών θυμάτων σωματεμπορίας.
Από το 2006 μαθήματα στον φορέα διαρκούς επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την οικογενειακή βία και την σωματεμπορία.
Συνεργασία με Δήμους και κοινότητες πανελλαδικά για διάδοση τεχνογνωσίας και επιμορφωτικά σεμινάρια σε απομακρυσμένες περιοχές.
Τα περιστατικά/ οικογένειες σε κρίση των γραμμών ΣΟΣ από την έναρξή τους το 2003 αφορούν περισσότερο από 12.000 άτομα.
2009-2012. Αν και το 2009 μόνο με εθελοντές λειτουργεί η γραμμή ΣΟΣ, το έργο μας δεν έχει σταματήσει.

Μερικές μελέτες και εκδόσεις:

Έκθεση για το Διεθνές Συνέδριο κατά του Ρατσισμού υπό τον ΟΗΕ-2001.
Έκθεση για το ρατσισμό στην Ελλάδα,1999 και 2001.
Έκθεση για το πρόγραμμα ‘Δάφνη’με θέμα την στήριξη διαφόρων ομάδων μειονοτήτων και μεταναστριών ως προς την οικογενειακή βία.
Πρόγραμμα ενδυνάμωσης των μη κυβερνητικών Οργανώσεων (PEER Project, χρηματοδότηση European Commission) σε Ελληνικά, Αγγλικά και Αλβανικά.
Βιβλιαράκι και DVD για το πρόγραμμα ‘Διάλογοι Φιλίας’ το 2005, μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων εκπαιδευτικών και μαθητών από την Λέσβο και το Δικελί, για την εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης για την ειρήνη, με συντονισμό του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης.
2008 Δημοσίευση σε βιβλίο του ΕΚΚΑ για την υποστήριξη μεταναστών της τεχνογνωσίας του Δικτύου για καταπολέμηση της σωματεμπορίας και την στήριξη θυμάτων.
Ετήσια ημερολόγια με γενική ενημέρωση και ειδικά θέματα κάθε χρόνο, πχ, το 2009 αφιέρωμα στη γυναίκα της Ηπείρου, το 2010 αφιέρωμα στα θύματα σωματεμπορίας και στην θεραπεία μέσα από την Τέχνη, το 2011 στην ιστορία της οργάνωσης και το 2012 στην στήριξη κακοποιημένων παιδιών, και το 2014 θα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ιστορία του ΕΔΓΕ και τα 10 χρόνια των γραμμών ΣΟΣ.

 

 

 

 

 

Ο χώρος δημιουργήθηκε με ελεύθερο λογισμικό από την γη των πιγκουίνων.